Bastu

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Ibland inkommer frågan om man kan bygga en bastu i källaren på Bolinderbyhus. Principiellt finns inga hinder för detta men det ligger på medlemmen att detaljerat visa hur tätskikt, isolering, fukt och ventilation är tänkta att lösas. Hittills har ingen bastu byggts.

Not: I tvättstugehuset fanns ursprungligen en ”finsk bastu” med omklädningsrum och duschutrymme men denna togs ur bruk någon gång på 70-talet. Förslag att bygga en gemensam bastu igen har behandlats på årsmötet några gången men aldrig godkänts, främst p.g.a. de stora kostnaderna.